Przepisy BHP w budownictwie

Możliwość komentowania Przepisy BHP w budownictwie została wyłączona 237
Przepisy BHP w budownictwie
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

rp_nieruchomosci22.jpgIstnieją ściśle określone przepisy zapewniające bezpieczeństwo w pracy w budownictwie. Wymagania bezpieczeństwa pracy odnoszą się do zagadnień takich jak instrukcje postępowania w zakresie zagospodarowania terenu budowy (ogrodzenia terenu budowy, drogi dla ruchu pieszego i komunikacyjne dla wózków i taczek, stref niebezpiecznych, daszków ochronnych, warunków socjalnych i higienicznych, a także innych pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi), składowania i transportu (magazynowania, mechanicznego załadunku i rozładunku materiałów i wyrobów, haków, pomostów i ramp, ręcznych prac transportowych,wózków i taczek), instalacji i urządzeń elektrotechnicznych (zagospodarowania elektroenergetycznego terenu budowy, systemu ochrony przeciwpożarowej na terenie budowy, osób eksploatujących urządzenia i instalacje elektryczne, terminów badań i pomiarów urządzeń i instalacji elektrycznych na terenie budowy, zakresu i dokumentowania badań i pomiarów urządzeń i instalacji elektrycznych), maszyn i urządzeń technicznych(wymagań zasadniczych, minimalnych i dozoru technicznego, operatorów sprzętu budowlanego), prac na wysokości, prac ziemnych oraz prac remontowych i rozbiórkowych.

Ciekawe artykuły tematyczne:

admin

View all contributions by admin

Similar articles